Erfrechtverklaring

Indien er een huwelijkscontract bestaat, is de notaris bevoegd om een erfrechtverklaring op te maken.

Sinds 29 mei 2009 wordt het deblokkeren van een rekening of een kluis geregeld door art. 1.240 bis van het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor kan een attest van erfopvolging opgemaakt worden door het registratiekantoor van FOD Financiën.

Dit attest wordt niet meer door de gemeente afgeleverd.

Contact