Eensluidend verklaarde afschriften

Op vraag van belanghebbenden kunnen afschriften van documenten (met uitzondering van identiteitsdocumenten en authentieke akten) voor eensluidend verklaard worden. Hierdoor krijgen ze dezelfde waarde als het originele document.

Sinds 31 maart '04 werd het eensluidend verklaren afgeschaft van kopieën bestemd voor de federale en Vlaamse overheidsdiensten. Het eensluidend verklaren is echter niet afgeschaft voor kopieën bestemd voor privé-bedrijven, buitenland en procedures voor rechtbanken.

Procedure

Kom langs bij de dienst burgerzaken.

Meebrengen

Het origineel document en de kopie die eensluidend moet verklaard word.

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Afschriften van authentieke akten (attesten burgerlijke stand, officiële akten van notarissen), arresten en vonnissen komen niet in aanmerking voor eensluidende verklaring. Hier kan men wel afschriften of uitttreksels van krijgen.

Maak een afspraak

Contact