Controle centrale verwarmingsketel

Een regelmatige controle van je cv-ketel is een wettelijke verplichting. Dit onderhoud is belangrijk voor je gezondheid en je veiligheid (gevaar voor ongevallen met CO-intoxicatie of schouwbrand). 

Een schonere ketel verbrandt beter en levert minder schadelijke gassen. Ook onzichtbare gebreken komen tijdens dit onderhoud aan het licht, zodat je niet voor verrassingen komt te staan wanneer je op een koude winterdag de verwarming niet aan de praat krijgt.

Wettelijke verplichtingen

Centrale verwarming op vaste brandstof (o.a. hout, pellets, steenkool) 

Jaarlijks onderhoud door een geschoold vakman. Het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag ook door een schoorsteenveger uitgevoerd worden. Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel. Deze krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. 

Centrale verwarming op vloeibare brandstof (o.a. stookolie) met een vermogen groter of gelijk aan 20 kW 

Jaarlijks onderhoud door een erkend technicus vloeibare brandstof. Het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag ook door een schoorsteenveger uitgevoerd worden. Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel. Deze krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. 

Centrale verwarming op gasvormige brandstof (o.a. aardgas, propaan, butaan) met een vermogen groter of gelijk aan 20 kW 

Tweejaarlijks onderhoud door een erkend technicus gasvormige brandstof G1/G2/G3. Het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag ook door een schoorsteenveger uitgevoerd worden. Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel. Deze ontvangt een reinigings- en verbrandingsattest.

Uitzonderingen

Als het gezamenlijk vermogen van je stookinstallaties meer dan 300 kW bedraagt, moet je volgens de Vlarem-wetgeving een melding klasse 3 doen.

Voor stookinstallaties met een individueel thermisch vermogen van meer dan 300 kW moeten de emissies van de stookinstallaties gecontroleerd worden door een erkend laboratorium in de discipline lucht, volgens een welbepaalde frequentie opgenomen in Vlarem II.