Uitleendienst jeugd en cultuur

De jeugddienst en CC De Kruisboog stellen materiaal ter beschikking; Een overzicht vind je via de online reservatiemodule.

Voorwaarden

Behoren tot één van onderstaande categorieën:

  • Categorie 1: stadsdiensten (inclusief politie en brandweer), erkende adviesraden, samenwerkingsverbanden tussen handelaars (en particulieren) ten voordele van de Tiense inwoners.
  • Categorie 2:
    • jeugdverenigingen en socio-culturele verenigingen aangesloten bij een erkende Tiense adviesraad, Tiense leerlingenraden, Tiense verenigingen/instellingen van andersvaliden, Tiense humanitaire organisaties, aanvragers reglement muzikale evenementen, aanvragers reglement speciale projecten, aanvragers speelstraat, aanvragers straat/wijkfeest en andere initiatieven in het kader van het 'Buurt-In-Actie-Charter'.
    • Tiense verenigingen aangesloten bij andere erkende adviesraden, onderwijsinstellingen uit Tienen.
  • Categorie 3:Tiense verenigingen die niet zijn aangesloten bij een erkende adviesraad, bedrijven en instellingen gevestigd in Tienen, fysieke personen woonachtig in Tienen.

De ontlener verbindt er zich toe het ontleende materiaal in geen geval uit te lenen of te verhuren aan derden. Het niet naleven van deze verbintenis houdt een schorsing in van alle ontleningen aan deze vereniging of persoon. Een vereniging kan dus geen materiaal ontlenen voor individuele personen, handelaars of andere organisaties. 

Procedure

De uitleendienst is gevestigd in het Vrijetijdscentrum, Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen en wordt beheerd door de jeugddienst. Deze dienst is bevoegd voor de gebruikstoelatingen en houdt een kalender bij van de aanvragen en toelatingen.

Het materiaal wordt in principe uitgeleend van maandag tot vrijdag of van vrijdag tot maandag, tenzij anders afgesproken. Het kan enkel worden afgehaald en teruggebracht tijdens de openingsuren van de uitleendienst, tenzij anders afgesproken.

Scholen en stadsdiensten maken steeds een afspraak met de jeugddienst voor het afhalen en terugbrengen van materialen.

De aanvragen tot ontlening gebeuren via de daartoe voorziene online reservatiemodule. De aanvragen moeten minimum 10 dagen voor de eigenlijke ontlening ingediend worden en worden pas geldig wanneer ze schriftelijk bevestigd worden door de jeugddienst.

Tot 1 maand voor de uitleendatum geldt prioriteit volgens de bepalingen in punt 1 en volgens de aanvraagdatum. Bij gelijktijdige aanvraag wordt voorkeur gegeven aan de aanvrager die in de loop van de voorbije twaalf maanden het minst beroep heeft gedaan op de uitleendienst.

De polyservicetenten en de speelkoffers kunnen tijdens schoolvakanties enkel aangevraagd worden door jeugdverenigingen.

Bedrag

De huurprijs en de waarborg worden bij afhaling van het materiaal betaald bij de jeugddienst. Dit kan enkel cash.

Bij het gelijktijdig ontlenen van verschillende materialen mag voor jeugdverenigingen en socio-culturele verenigingen, de waarborgsom maximum 375 euro bedragen (uitgezonderd P/A-installatie waarbij de waarborg 500 euro bedraagt). De ontlener ontvangt hiervoor een ontvangstbewijs. Nadat de dienst heeft vastgesteld dat het ontleende materiaal volledig en onbeschadigd is en werd teruggegeven binnen de vooraf afgesproken termijn wordt de waarborgsom opnieuw overgemaakt aan de ontlener.

Online aanvragen

Contact