Groepsopvang met inkomenstarief

KinderopvangWie de voorkeur geeft aan een groepsopvang (9 kinderen en meer) voor een kindje, kan terecht bij een aantal vergunde en gesubsidieerde  kinderdagverblijven in Tienen. Deze kinderdagverblijven hanteren de officiële tarieven van Kind & Gezin  die rekening houden met het inkomen en de kinderlast van de ouders – via online registratie.

Daarnaast is ook zelfstandige vergunde groepsopvang die ook inkomensgerelateerd werkt terug te vinden op www.kindengezin.be.