Machtiging standplaatstaxi

Om de taxistandplaatsen op de openbare weg of op een publiek toegankelijke privéparking ( zonder slagbomen) te mogen gebruiken, moet je een aanvraag indienen. De machtiging standplaatstaxi is persoonlijk en onoverdraagbaar. Ze geldt voor het gebruik van alle taxistandplaatsen in de stad.

De machtiging dient aangevraagd per voertuig waarvoor je een machtiging wenst.

Deze machtiging is maximum een periode van 5 jaar geldig. De duur van de machtiging valt samen met de duur van de taxivergunning en kan de duur van de taxivergunning niet overschrijden

Voorwaarden

Om een machtiging voor standplaatstaxi te verkrijgen, moet je beschikken over een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (nieuwe vergunning vanaf 01/01/2020).

De machtiging wordt slechts afgegeven als de aanvrager hetzij al een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer heeft, hetzij deze vergunning samen met de machtigingsaanvraag aanvraagt.

De bestuurder, die in het bezit is van een machtiging standplaatstaxi is verplicht om een tarievenkaart en een taxilicht te gebruiken, zodra hij op de standplaatsen gaat staan.

Procedure

Je dient een aanvraag bij voorkeur digitaal in via Centaurus2020.

Je dient de machtiging standplaatstaxi op te halen ten laatste drie maanden na de toekenning ervan. 

Bedrag

De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk reglement (retributie).

Contact