Burenbemiddeling

BurenbemiddelingBurenbemiddeling bemiddelt bij ergernissen en conflicten tussen buren. Deze conflicten kunnen gaan over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen, enz. Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren en dat politie en justitie moeten tussenkomen.

Je kan een beroep doen op burenbemiddeling wanneer je de communicatie met je buur wil herstellen, een probleem bespreekbaar wil maken en wanneer je bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn vertrouwelijk.

Voorwaarden

Essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat iedereen bereid is om rond de tafel te gaan zitten en om met elkaar te praten. Iedereen neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen. 
Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er sprake is van een strafrechtelijk feit of wanneer het conflict reeds door de rechtbank werd behandeld.
De buren moeten in Tienen wonen of er verblijven.

Procedure

Na afspraak komen twee bemiddelaars op huisbezoek zodat het probleem toegelicht kan worden. De bemiddelaars nemen vervolgens contact op met de buur en gaan, indien hij instemt, ook bij hem op huisbezoek. Indien iedereen akkoord is, wordt er een gesprek onder begeleiding van de bemiddelaars georganiseerd. De bemiddelaars begeleiden de buren in het zoeken naar een oplossing zodat het samenleven opnieuw aangenaam wordt.

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Word ook burenbemiddelaar

Als burenbemiddelaar luister je naar de bekommernissen van elk van de buren en begeleid je het gezamenlijk gesprek. De opleiding tot vrijwillig burenbemiddelaar duurt 6 dagen.

Voorwaarden voor de opleiding:

  • Als bemiddelaar beschik je over sociale en communicatieve vaardigheden, ben je integer en discreet en neem je een neutrale houding aan.
  • Jouw opleidingsniveau is niet belangrijk. Kennis over de werking van jouw gemeente, politie en justitie is een meerwaarde, maar geen noodzaak.
  • Als vrijwilliger maak je tijd vrij voor de opdrachten en volg je regelmatig (gratis) bijscholingen en intervisies.

Na jouw inschrijving volgt een verkennend gesprek met de coördinator van het lokale netwerk en de cel burenbemiddeling van de dienst Maatschappelijke Veiligheid.

Contact