Aangifte geboorte

BabyvoetjesElke geboorte van een kind op Belgisch grondgebied moet wettelijk geregistreerd worden bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar de geboorte plaatsvond.

Voorwaarden

De aangifte moet binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte gebeuren. Is de 15de dag een zaterdag, zon- of feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag de uiterste dag van aangifte.

Procedure

De aangifte moet gebeuren door de wettige ouders (vader en/of moeder) bij de dienst bugerzaken. Zijn de ouders niet gehuwd en is er een erkenning voor de geboorte opgemaakt, dan is één van beiden voldoende voor de aangifte. Zijn de ouders niet gehuwd en is er geen erkenning voor de geboorte opgemaakt, dan moeten beiden aanwezig zijn bij de aangifte.

Na de aangifte geeft de dienst burgerzaken volgende documenten af:

 • attest voor kraamgeld;
 • attest voor de ziekteverzekering;
 • 4 bijkomende attesten, vrij te gebruiken:
  • vadersschapsverlof;
  • vakbondspremie;
  • hospitalisatieverzekering;
 • formulier van vaccinatie tegen polyomyelitis.

Indien het kindje geboren is in een andere gemeente dan de woonplaats, dan wordt de dienst burgerzaken van de woonplaats automatisch van de geboorte verwittigd.

Meebrengen

Formulier 'Model 1' aangifte van geboorte van een levend kind (bij geboorte buiten het ziekenhuis).

Is je kind geboren in het ziekenhuis in Tienen, dan gebeurt de melding automatisch door het ziekenhuis aan de dienst burgerzaken. In dit geval breng je volgende documenten mee:

 • identiteitskaarten/paspoorten/verblijfsdocumenten van beide ouders;
 • informatiedocument (infomatie voor de nieuwe ouders);
 • huwelijksboekje, huwelijksakte (bij huwelijk in het buitenland);
 • erkenningsakte (wanneer deze niet in Tienen is opgemaakt).

Ben je geen Belg, neem dan vooraf contact op met dienst burgerzaken om te weten welke documenten je nodig hebt. 

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Als de ouders de geboorte niet binnen de voorziene termijn hebben aangegeven, doet de vroedvrouw aangifte.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek.

Online aanvragen

Contact