Aangifte geboorte

BabyvoetjesElke geboorte van een kind op Belgisch grondgebied moet wettelijk geregistreerd worden bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar de geboorte plaatsvond.

Voorwaarden

De aangifte moet binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte gebeuren. Is de 15de dag een zaterdag, zon- of feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag de uiterste dag van aangifte.

Procedure

De aangifte moet gebeuren door de wettige ouders (vader/meemoeder en/of moeder) bij de dienst bugerzaken. Zijn de ouders niet gehuwd en is er een erkenning voor de geboorte opgemaakt, dan is één van beiden voldoende voor de aangifte. Zijn de ouders niet gehuwd en is er geen erkenning voor de geboorte opgemaakt, dan moeten beiden aanwezig zijn bij de aangifte.

Na de aangifte overhandigt de dienst burgerzaken volgende documenten:

 • attest voor kraamgeld;
 • attest voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • 4 uittreksels uit het register der akten van geboorten, vrij te gebruiken voor:
  • vadersschapsverlof;
  • vakbondspremie;
  • hospitalisatieverzekering;
 • formulier voor de verplichte vaccinatie tegen polyomyelitis.

Indien het kindje geboren is in een andere gemeente dan de woonplaats, dan wordt de dienst burgerzaken van de woonplaats automatisch van de geboorte op de hoogte gebracht.

Meebrengen

Formulier 'Model 1' aangifte van geboorte van een levend kind (bij geboorte buiten het ziekenhuis).

Is je kind geboren in het ziekenhuis in Tienen, dan gebeurt de melding automatisch door het ziekenhuis aan de dienst burgerzaken. In dit geval breng je volgende documenten mee:

 • identiteitskaarten/paspoorten/verblijfsdocumenten van beide ouders;
 • huwelijksboekje, huwelijksakte (bij huwelijk in het buitenland);
 • erkenningsakte (wanneer deze niet in Tienen is opgemaakt).

Ben je geen Belg, neem dan vooraf contact op met dienst burgerzaken om te weten welke documenten je nodig hebt. 

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Als de ouders de geboorte niet binnen de voorziene termijn hebben aangegeven, maakt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de definitieve geboorteakte onmiddellijk op.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek.

Online aanvragen Maak een afspraak

Contact