Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

 • stedenbouwkundige handelingen (o.a. bouwen, verbouwen, voorgevelisolatie bestaand gebouw, functiewijzigingen, wijzigingen van het aantal woongelegenheden, vellen van bomen, ontbossen, verkavelen …);
 • de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit;
 • kleinhandelsactiviteiten (winkel uitbaten of assortiment wijzigen);
 • vegetatiewijzigingen.

Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.

Procedure

Algemeen

 • Voor de samenstelling van je dossier dien je rekening te houden met de normenboeken omgevingsvergunning: http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling.
 • Indien je een aanvraag wil indienen waarvoor de medewerking van een architect verplicht is, of je werkt samen met professionelen, dan ben je verplicht om je aanvraag digitaal in te dienen. Ook voor de vergunningsaanvraag of het melden van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, dient je aanvraag digitaal ingediend te worden. In uitzonderlijke gevallen heb je de mogelijkheid om de aanvraag ook analoog in te dienen. 
 • Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van voorgevelisolatie bij een bestaand gebouw worden beoordeeld aan de hand van een richtlijnenkader.

Aanvraag doen via het online Omgevingsloket

Iedereen kan online zijn dossier indienen. Dit is de meest eenvoudige manier. Je vindt meer info over de voorbereiding van een dossier op www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Digitale aanvragen moeten worden ingediend via het omgevingsloket voor omgevingsvergunningsaanvragen.

Aanvraag doen op papier (analoge aanvragen)

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. In uitzonderlijke gevallen kan je de aanvraag ook analoog indienen (bv. een melding van stedenbouwkundige handelingen). De gemeente is dan verplicht om je dossier te digitaliseren. Hiervoor wordt een bijkomende administratieve kost aangerekend. 

Aandachtspunten

 • Je dient het nieuwe aanvraagformulier te gebruiken.
 • Bij sommige vragen in de hoofdformulieren word je doorverwezen naar addenda met meer gedetailleerde vragen of met info over de te verstrekken gegevens. Deze addenda zijn gebundeld in de addenda-bibliotheek
 • De manier waarop een bundel met analoge tekeningen, foto's en documenten ingediend wordt, moet aan een aantal basisvoorwaarden voldoen om als correct beschouwd te worden:
  • Papierformaat: A3 of A4. • Enkelzijdige bedrukking. • De pagina's mogen niet gevouwen of aan elkaar geniet worden.
  • Op de bladen met de tekeningen en legende dient een tabel te worden opgenomen zoals het bijgevoegd voorbeeld. De tabel dient altijd aan de rechteronderkant van het blad geplaatst te worden. (zowel bij A4 als bij A3 formaat) In deze tabel dienen alle vakken correct te worden ingevuld en ondertekend te worden door de aanvrager.

Meer info op www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvragen-omv-op-papier

Bedrag

Je vindt alle info over de bedragen in onderstaand reglement.

Regelgeving

Je vindt alle info over de regelgeving op www.omgevingsloketvlaanderen.be/regelgeving

Contact