Feestmobiel

FeestjeDe Feestmobiel is een handige aanhangwagen die alles bevat om van een straatfeest een succes te maken: 4 canopytenten van 3 m x 4,5 m met zijkanten, 16 gewichten, 10 opklapbare tafels, 40 opklapbare stoelen, halogeenverlichting (tien stuks) en 2 verlengkabels.

Voorwaarden

Rijbewijs B+E noodzakelijk indien men de feestmobiel zelf afhaalt.

Procedure

De aanvragen gebeuren met het pdf-aanvraagformulier of het elektronisch aanvraagformulier voor het ontlenen van feestmateriaal. Aanvragen voor feestmateriaal voor eenzelfde activiteit dienen gecentraliseerd te worden op één aanvraagformulier.

De aanvragen moeten minimum 3 weken voor de ontlening ingediend worden.

Mondelinge of telefonische aanvragen worden niet behandeld. De toewijzing is pas geldig wanneer ze schriftelijk bevestigd is door de technische dienst en na betaling van de retributie van het gereserveerde materiaal.

De afsluiting van het ter beschikking gestelde materiaal gebeurt een week voor de datum van de activiteit. Vanaf dan kunnen geen wijzigingen meer worden doorgevoerd.

Meebrengen

Kopie aanvraagformulier, waarborg in cash.

Bedrag

Bij het bepalen van de retributie wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:

  • categorie 1: stadsdiensten (inclusief politie en brandweer), erkende adviesraden, samenwerkingsverbanden tussen handelaars (en particulieren) ten voordele van Tiense inwoners;
  • categorie 2: onderwijsinstellingen en verenigingen aangesloten bij een erkende Tiense adviesraad, Tiense leerlingenraden, Tiense verenigingen/instellingen van andersvaliden, verenigingen die deel uitmaken van een verbond (HZVB en VGTO) dat aangesloten is bij de stedelijke adviesraad sport, Tiense humanitaire organisaties, aanvragers reglement muzikale evenementen, aanvragers reglement speciale projecten, aanvragers speelstraat, aanvragers straat/wijkfeest;
  • categorie 3: Tiense verenigingen die niet zijn aangesloten bij een erkende adviesraad, bedrijven en instellingen gevestigd in Tienen, fysieke personen woonachtig in Tienen.

Het ontlenen is gratis voor:

  • categorie 1;
  • categorie 2 en 3 indien het materiaal door de ontlener wordt afgehaald en teruggebracht;
  • voor de ontlener waarvoor de stad  beslist heeft logistieke steun te verlenen. 

In de andere gevallen is onderstaande retributie verschuldigd:

Prijs per stuk voor een periode van 1 week (7 kalenderdagen)
Voor elke bijkomende begonnen week: + 50 % van de prijs

Aard van het materiaal

Artikelnr

Categorie 1 

Categorie 2

Categorie 3

Waarborg per stuk

Aantal personen bij afhaling

Feestmobiel

35

 

100

200

250

2

Minimum 50 euro en maximum 500 euro.
De te betalen waarborg wordt meegedeeld bij de toekenning van de ontlening.

Regelgeving

Stedelijk retributiereglement voor het ontlenen van feestmateriaal.

Online aanvragen

Contact