Leefloon: socio-professionele vrijstelling

Een leefloongerechtigde die een erkende beroepsopleiding volgt of deeltijds gaat werken, ontvangt een vergoeding of loon. Tot een bepaald bedrag - de socio-professionele vrijstelling - worden deze inkomsten niet afgetrokken van het leefloon.

Voorwaarden

Voor personen die gerechtigd zijn op het leefloon en voldoen aan de specifieke voorwaarden

Procedure

Je maakt een afspraak voor een persoonlijk onderhoud met een maatschappelijk werker.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Loonbewijs
  • Bewijs van de opleiding of van de tewerkstelling (contract) die je gaat starten

Bedrag

De socio-professionele vrijstelling bedraagt (bedragen geldig vanaf 1 juni 2017):

  • algemeen: 244,03 euro per maand;
  • inkomsten uit artistieke activiteiten: 2.928,35 euro per jaar;
  • inkomsten uit arbeid door studenten:
    • met studiebeurs: 68,06 euro per maand;
    • zonder studiebeurs: 244,03 euro per maand.

Contact