Voederpas zwerfkatten - Aanvraag

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

In de stad Tienen is het verboden om zwerfkatten te voederen, tenzij men een toelating onder de vorm van een voederpasje ontvangen heeft van de burgemeester. Met dit aanvraagformulier kan men een officiële voederpas voor het voederen van zwerfkatten aanvragen.

Een voederpas is geldig voor één kalenderjaar en is gratis. Een voederpas is persoonlijk. Deze kan enkel aangevraagd en gebruikt worden door dezelfde persoon. Een voederpas aan vragen kan enkel als men meerderjarig is.

Adresgegevens 1
Geboortedatum *
Zijn deze katten gesteriliseerd/gecastreerd? *

Afspraken

 • Je voedert enkel zwerfkatten. In de mate van het mogelijke vermijd je dat huiskatten of ratten van het voeder eten.
 • Je voedert de zwerfkatten enkel met geschikt kattenvoeder, niet met eigen bereidingen.
 • Het voeder wordt steeds aangeboden in een proper bakje, nooit los op de grond.
 • Je geeft de zwerfkatten elke dag vers water in een proper bakje. Je laat geen andere bakjes in de omgeving rondslingeren. Je plaatst het voeder nooit in een schuilhok. Je geeft de zwerfkatten 50 gram natvoer en 85 gram droogvoer per kat per dag, niet minder en zeker niet meer.
 • Je voedert enkel op de toegewezen voederplek(ken), liefst op vaste tijdstippen.
 • Je helpt om de schuilhokken droog en net te houden door de binnenzijde regelmatig te reinigen.
 • Je meldt nieuwe nog niet gesteriliseerde zwerfkatten en kittens, gewonde of mishandelde zwerfkatten rondom jouw voederplek meteen aan Dierenasiel Tienen vzw.
 • Je werkt mee aan vang- en sterilisatie/castratieacties van Dierenasiel Tienen vzw.
 • Je hebt je voederpas en identiteitskaart altijd op zak als je zwerfkatten voedert. Je toont de voederpas op vraag aan de politie, de gemeenschapswachten, de GAS-vaststellers of een beëdigd ambtenaar.

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.