Vergunning horeca-inrichting

Elke ondernemer of starter die een tijdelijke of permanente horecazaak wil uitbaten in Tienen moet eerst een horecavergunning aanvragen. Een horecavergunning heb je nodig als je sterke en/of gegiste dranken en/of eten serveert dat ook ter plaatse wordt geconsumeerd. Ook wanneer je een bestaande horecazaak overneemt of je zaak verhuist naar een nieuwe locatie moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Opgelet! Alvorens de effectieve aanvraag voor de horecavergunning in te dienen, ga je best even bij de dienst ruimtelijke ordening na wat de vergunde toestand van het pand is. Een horecavergunning kan immers pas afgeleverd worden wanneer het pand de stedenbouwkundig functie van horeca bezit. Als blijkt dat de functie van het pand moet gewijzigd worden (bv. van winkel naar horeca) helpen zij je verder op weg.

Je kan meteen ook een terrasvergunning aanvragen, die apart wordt behandeld en vergund. Een terrasvergunning kan ook apart aangevraagd worden, maar moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Voor het plaatsen van een kansspelautomaat dien je apart een vergunning aan te vragen. Deze zit dus niet vervat in de horecavergunning.

Opgelet: je horecazaak mag niet openen alvorens de horecavergunning werd afgeleverd. Vraag dus tijdig je horecavergunning aan via het webformulier want de volledige procedure neemt tot 60 kalenderdagen in beslag, te tellen vanaf de dag dat je aanvraagdossier bij ons volledig werd ingediend (ontvankelijk) tot de dag van aflevering. 

Op 1 januari '20 is er een nieuw horecareglement van kracht. Hierdoor dienen ook alle bestaande horecazaken die voor deze datum een drankvergunning ontvingen een nieuwe aanvraag in te dienen binnen het jaar na inwerkingtreding van dit reglement. Meer info kan je hierover terugvinden in het horecareglement onderaan deze pagina.

Procedure

Vraag je horecavergunning minimum 60 kalenderdagen voor de opening aan. Na afloop van een administratief onderzoek én keuringen ter plaatse, wordt de vergunning al dan niet afgeleverd.

Meebrengen

Nodige documenten:

  • gegevens van de andere verantwoordelijke uitbaters;
  • kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke uitbater(s);
  • recent (= max. 30 dagen oud) uittreksel uit het strafregister (596.1) van de verantwoordelijke uitbater(s);
  • ondernemingsnummer, toegewezen bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • kopie van de verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing;
  • indien geen eigenaar: kopie van de handelshuurovereenkomst;
  • voor privéclubs, bars en rendez-voushuizen: kopie van de vestigingsvergunning;
  • (desgevallend) alle keuringen, verslagen, attesten van de technische installaties cfr. reglement brandveiligheid in horecazaken;
  • (desgevallend) het attest van rookafzuiging – of verluchtingssysteem;
  • omgevingsvergunning (voor nieuwe uitbating indien van toepassing).

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Politiereglement betreffende horecazaken en horecavergunning.

Online aanvragen

Contact