Vergunning voor een horeca-inrichting - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Aan de hand van onderstaand invulformulier vraagt u een horecavergunning aan voor een horecazaak gelegen in Tienen. Gelieve alle nodige documenten bij de hand te houden. Indien er meerdere zaakvoerders/uitbaters zijn, dan dient u van alle personen de gegevens in te vullen.

Dit reglement is niet van toepassing op de takeaway zaken en occasionele drankgelegenheden. Een occasionele drankgelegenheid is een drankgelegenheid die naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard maximaal 12 maal per jaar en telkens voor niet langer dan 15 dagen (opeenvolgend) wordt gehouden en dit met een maximum van 24 kalenderdagen per jaar.
Reizende drankgelegenheden en horeca-uitbatingen tijdens evenementen vallen evenmin onder dit reglement.

Administratieve gegevens

Vul de gegevens van de verantwoordelijke uitbater in. 

Adresgegevens 1
Nog een verantwoordelijke uitbater toevoegen? *

Verantwoordelijke uitbater 2

Adresgegevens 4

Vul de gegevens van de rechtspersoon in, indien van toepassing.

Adresgegevens maatschappelijke zetel
Rechtsvorm
Als aanvrager bent u *
U vraagt een vergunning voor *

Gegevens over de horeca-inrichting

Wat is de bestemming van de horeca-inrichting? *
Zijn er nog andere ondernemingsnummers waarin u zaakvoerder/bestuurder bent (geweest)? *
Adresgegevens 3
Gaat het om een vestiging van een franchise/keten/... *
Gegevens van de vestiging
Gaat het om een privéclub, bar of rendez-voushuis? *

Verplichte bij te voegen bewijsstukken

Indien al beschikbaar

De aanvrager verklaart het politiereglement betreffende horecazaken en horecavergunning van de Stad Tienen te kennen.

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.