Vergunning voor een horeca-inrichting - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Administratieve gegevens

Vul de gegevens van de verantwoordelijke uitbater in. 

Adresgegevens 1
Nog een verantwoordelijke uitbater toevoegen? *

Verantwoordelijke uitbater 2

Adresgegevens 4

Vul de gegevens van de rechtspersoon in, indien van toepassing.

Adresgegevens maatschappelijke zetel
Rechtsvorm
Als aanvrager bent u *
U vraagt een vergunning voor *

Gegevens over de horeca-inrichting

Wat is de bestemming van de horeca-inrichting? *
Adresgegevens 3
Gaat het om een vestiging van een franchise/keten/... *
Gegevens van de vestiging
Gaat het om een privéclub, bar of rendez-voushuis? *

Verplichte bij te voegen bewijsstukken

Indien al beschikbaar

De aanvrager verklaart het politiereglement betreffende horecazaken en horecavergunning van de Stad Tienen te kennen.

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.