Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen'

Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan of PRUP geldt voor een deel of delen van het grondgebied van de provincie en geeft een gedetailleerde en praktijkgerichte invulling van dat wat theoretisch verwoord wordt in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaams-Brabant.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan vertrekt vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan en

  • voert herbestemmingen door;
  • is juridisch kader voor stedenbouwkundige vergunningen;
  • is nodig om visie mogelijk te maken en ruimtelijke knelpunten op te lossen.

Het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen - eerste herziening’ bestaat uit het plan en bijhorende documenten:

Contact