Occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Bevestiging

Vraag de toestemming aan het college van burgemeester en schepenen om op het grondgebied van de stad Tienen een occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter te mogen uitoefenen.

Gegevens verantwoordelijke actie

Adres organisatie
Ik ben... *

Gegevens organisatie

Adresgegevens 2
Bestemming van de opbrengsten *
Periode(s) van verkoop

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.

Contact