Occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter

Voor een occasionele niet-commerciële verkoop moet je een aanvraag tot een toestemming indienen bij de gemeente voor zover het occasioneel karakter behouden blijft en de opbrengst bestemd is voor één van volgende goede doelen:

 • menslievend, sociaal, cultureel, sportief of educatief doel
 • de verdediging en promotie van de natuur, van de dierenwereld, van een ambacht of van streekproducten
 • een humanitaire catastrofe, steun bij een ramp of steun bij belangrijke schade

Dien je aanvraag digitaal in

Procedure

Je dient bij voorkeur de aanvraag in aan de hand van het online aanvraagformulier.
Of je kan de aanvraag indienen per brief, aangetekend schrijven of e-mail, telkens met ontvangstbewijs (gericht aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen)

Je dient de aanvraag in via het aanvraagformulier met volgende elementen:

 • de verantwoordelijke van de actie; 
 • het doel van de actie;
 • de plaats(en) waar de actie zal plaatvinden; 
 • de periode(s) van verkoop; 
 • de te koop aangeboden producten of diensten; 
 • een schatting van de hoeveelheid producten of diensten

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating. Om je toelating tijdig te kunnen voorleggen dien je best ruim op voorhand je aanvraag in (min. 3 weken op voorhand). 

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Indien de occasionele verkoop met niet-commercieel karakter plaatsvindt in meerdere gemeenten in het Vlaams Gewest:

 • Vraag je een toelating aan bij elke gemeente.
 • Indien een (of meerdere) van de gemeenten geen toestemming hanteert, richt je voor deze gemeente(n) aanvullend een aanvraagtot toestemming tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
Online aanvragen

Contact