Meldingsplicht (her)opening zaak

Elke ondernemer die in Tienen een nieuwe zaak of een tijdelijke pop-up store wil openen of heropenen is verplicht om de (her)opening van de inrichting de openingsdatum te melden en alle maatregelen te nemen om brand en ontploffing te voorkomen en te bestrijden.

Is je zaak of pop-up een horecazaak? Hiervoor kan je een apart formulier op onze website vinden.

Meer informatie over de pop-up store vind je hier

Voorwaarden

Alvorens een zaak of pop-up store te (her)openen ga je best ook na bij de dienst ruimtelijke ordening wat de vergunde toestand van het pand is.

Wil je werken uitvoeren in het pand en zijn de werken vergunningplichtig, ook dan dien je de dienst ruimtelijke ordening te contacteren of informatie in te winnen bij het omgevingsloket Vlaanderen.

Procedure

Tenminste 60 kalenderdagen voor de (her)opening van de inrichting moet de openingsdatum gemeld worden aan de burgemeester. Alle maatregelen moeten genomen worden om brand en ontploffing te voorkomen en te bestrijden. Je moet dit doen voor de inrichting opent.

Alvorens een zaak of pop-up store te (her)openen, ga je best ook even na bij de dienst ruimtelijke ordening wat de vergunde toestand van het pand is.

Bij stopzetting van je zaak breng je het ondernemingsloket en de dienst integrale veiligheid van de stad op de hoogte (contactgegevens onderaan). 

Meebrengen

  • Identiteitskaart verantwoordelijke uitbater(s)
  • Ondernemingsnummer
  • Totale netto-oppervlakte van de inrichting
  • Bewijs van verzekering objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

Bedrag

De melding van je zaak is kosteloos. Er zijn mogelijk wel kosten verbonden aan de keuring door de brandweer.

Regelgeving

  • Algemeen politiereglement PZ Getevallei 
  • Reglement brandveiligheid gewestelijke brandweer 
Online aanvragen

Contact