Meldingsplicht (her)opening zaak - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Administratieve gegevens

Vul de gegevens van de verantwoordelijke uitbater in: 

Adresgegevens 1
Nog een verantwoordelijke uitbater toevoegen? *

Verantwoordelijke uitbater 2

Adresgegevens 2
Als aanvrager bent u *

Gegevens over de inrichting

Is de zaak een pop-up store? (tijdelijk, max. 1 jaar) *
Adresgegevens 3
In de inrichting kunnen er 50 personen of meer aanwezig zijn *
Worden er, naast de verantwoordelijke uitbater, nog mensen tewerkgesteld? *

Verplicht bij te voegen bewijsstukken

Optioneel bij te voegen stukken

De aanvrager verklaart het algemeen politiereglement PZ Getevallei en het reglement brandveiligheid van de gewestelijke brandweer te kennen.

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.