Kopie aanslagbiljet of aangifte - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Je kan als belastingplichtige altijd een kopie van een aanslagbiljet betreffende een gemeentelijke belasting aanvragen. Opgelet: voor een kopie van een aanslagbiljet van de personenbelasting dien je je te wenden tot de FOD financiën.

Adresgegevens 1
Vraagt een kopie van volgend document *

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.

Contact