Schade landbouw - Aangifte

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Bij tuin-, landbouw- of fruitteeltschade wil je zo snel mogelijk de nodige maatregelen treffen. Vraag via dit formulier de vaststelling van de schade aan.

Jouw gegevens

Adresgegevens 1

Jouw bedrijf

Schade

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.