Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Toekenning van financiële steun (tegemoetkoming) aan senioren die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Voorwaarden

Personen van minimum 65 jaar oud, die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (vermindering van zelfredzaamheid) en die over een beperkt inkomen beschikken.

Procedure

Aanvragen bij de dienst sociale zaken of bij de mutualiteiten (enkel bij Christelijke Mutualiteit, Socialistische Mutualiteit en Liberale Mutualiteit).

Meebrengen

Identiteitskaart.

Bedrag

Voor elk type van dagelijkse activiteiten krijgt de aanvrager een aantal punten. Als de aanvrager minstens 7 punten heeft wordt het bedrag van de tegemoetkoming berekend waarbij rekening gehouden wordt met het inkomen van het huishouden.

Op grond van een medische erkenning van je handicap (dus onafhankelijk van het feit of je al dan niet gerechtigde op een tegemoetkoming aan personen met een handicap bent), kan je genieten van allerlei sociale en fiscale voordelen zoals:

  • vrijstelling van belasting op autovoertuigen: verlamming of amputatie van de bovenste ledematen of 50 % onderste ledematen of volledige blindheid;
  • bepaalde voordelen inzake sociale huisvesting: ten minste 9 punten vermindering zelfredzaamheid of vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder;
  • vermindering van de inkomstenbelasting en de onroerende voorheffing: ten minste 9 punten vermindering zelfredzaamheid of vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder;
  • sociaal telefoontarief: ten minste 9 punten vermindering zelfredzaamheid of vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder.

Contact