Vestigingsvergunning voor nachtwinkel en private bureaus voor telecommunicatie - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Aan de hand van dit aanvraagformulier kan je een vestigingsvergunning aanvragen voor nachtwinkels of private bureaus voor telecommunicatie die zich willen vestigen op het grondgebied van de stad Tienen. Deze vestigingsvergunning is nodig om een aanvraag uitbatingsvergunning te kunnen aanvragen.

Gegevens van de onderneming

Adresgegevens 1
Aard van de zaak *

Gegevens van de aanvrager of zaakvoerder

Adresgegevens 2
Gedomicilieerd in Tienen *
Als aanvrager ben je... *

Vul de gegevens van de rechtspersoon in, indien van toepassing.

Adres maatschappelijke zetel

Adresgegevens 3
Wat is de rechtsvorm?

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.

Contact