Vergunning F2 voor wedkantoren (kansspelinrichtingen klasse IV)

Een wedkantoor is een permanente inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, waarin de weddenschappen worden geëxploiteerd.

Voor het aannemen van weddenschappen in wedkantoren (vaste kansspelinrichtingen klasse IV) heb je een vergunning F2 nodig. 

In een wedkantoor mag men enkel weddenschappen aannemen, behoudens:

  • de verkoop van gespecialiseerde bladen, sportmagazines en gadgets;
  • de verkoop van niet-alcoholische dranken;
  • de exploitatie van maximaal twee automatische kansspelen die weddenschappen op soortgelijke activiteiten aanbieden als deze die aangegaan worden in het wedkantoor.

 

Voorwaarden

Het wedkantoor mag niet gevestigd worden in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht (tenzij de gemeente dit toestaat). Bovendien mag een wedkantoor niet gevestigd worden binnen 1.000 meter van een ander wedkantoor.

Procedure

De vergunning moet je aanvragen bij de kansspelcommissie aan de hand van het aanvraagformulier. Je moet dit formulier ondertekend opsturen naar de kansspelcommissie, samen met:

  • een advies van de burgemeester

Als de kansspelcommissie 2 maanden na de aanvraag geen advies van de stad heeft ontvangen, kan de toekenningsprocedure worden verdergezet. De adviesaanvraag moet dus bij de vergunningsaanvraag worden gevoegd, samen met het bewijs van de datum van de adviesaanvraag bij de gemeente.

  • Een advies van de FOD financiën en de gewestelijke belastingadministratie (niet ouder dan 3 maanden). Daaruit moet blijken dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan.
  • Het reglement van de weddenschappen.
  • Het convenant dat werd gesloten tussen de kansspelinrichting klasse IV en de gemeente waar die inrichting gevestigd is.
  • Als het wedkantoor gelegen is binnen 1.000 meter van een ander wedkantoor, moet je aan de hand van officiële documenten aantonen dat je al vóór 1 januari 2011 op die locatie weddenschappen aannam.
  • (enkel voor vennootschappen) De identiteit van alle aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders (naam, adres, geboortedatum en -plaats en rijkregisternummer / ondernemingsnummer).

De aanvraag wordt behandeld binnen een termijn van twee maanden. De Kansspelcommissie deelt de betrokkene haar beslissing mee via een aangetekend schrijven. De vergunning is 3 jaar geldig.

Bedrag

Een eenmalige bijdrage moet binnen de vooropgestelde termijn worden betaald. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks bepaald in een KB. De eenmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning F2.

Contact