Vergunning B voor kansspelen in speelautomatenhallen (kansspelinrichtingen klasse II)

Voor het uitbaten van een speelautomatenhal of een kansspelinrichting klasse II heb je een vergunning B nodig. Als vergunninghouder B kan je aanvullend een vergunning B+ aanvragen om kansspelen via het internet aan te bieden.

In totaal mogen op het Belgische grondgebied 180 vergunningen B worden toegekend. Deze vergunning moet je aanvragen bij de kansspelcommissie.

 

Voorwaarden

Om een vergunning B te bekomen moet een convenant afgesloten zijn met het gemeentebestuur van de locatie waar je de speelautomatenhal wenst te vestigen. Daarnaast is onder meer ook een advies van de burgemeester vereist.

Ook moet de houder van de vergunning verplicht, op zichtbare wijze, aan de ingang van elke speelzaal een bord hangen met de hieronder vermelde tekst:

"In deze inrichting worden met vergunning nummer .... kansspelen geëxploiteerd. Worden niet toegelaten in de speelzalen van de inrichtingen klasse II, personen die jonger zijn dan 21 jaar. Het is verboden alcohol te gebruiken binnen de speelzalen van de inrichting. Er mogen noch leningen noch voorschotten toegestaan worden. Een folder die de speler waarschuwt voor gokverslaving die resulteert uit misbruik, is beschikbaar.”

Procedure

Deze vergunning moet je aanvragen bij de Kansspelcommissie aan de hand van een specifiek formulier. Dit formulier, alle andere vereiste documenten (waaronder een advies van de burgemeester en een convenant afgesloten met het gemeentebestuur en meer toelichting bij de aanvraagprocedure vind je op de website van de Kansspelcommissie.

Momenteel bestaat geen mogelijkheid om een vergunning B aan te vragen.

Indien een vrijgekomen vergunning door de Kansspelcommissie wordt gepubliceerd, zal een aanvraag ingediend moeten worden overeenkomstig de bijzondere procedure zoals bepaald bij Koninklijk Besluit (cf. infra bij regelgeving). Bijkomende informatie zal dan ter beschikking worden gesteld.

 

Bedrag

Voor de houders van een vergunning klasse B, B+ worden de retributies één keer per jaar betaald, ongeacht de duur van de uitbating. Het bedrag van de retributies wordt jaarlijks vastgesteld.

Contact