Uitoefenen ambulante activiteiten - Aanvraag

 • 1 Gegevens
 • 2 Bevestiging

Aan de hand van dit aanvraagformulier kan je de machtiging vragen aan het college van burgemeester en schepenen om op het grondgebied van de stad Tienen volgende ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten te mogen uitoefenen:

 • Ambulante activiteiten op openbaar domein (buiten de openbare markten)
 • Ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze
 • Ambulante activiteiten op commerciële parkings en private plaatsen grenzend aan de openbare weg

Voor het indienen van dit formulier heb je de volgende documenten nodig:

 • een kopie van jouw e-ID
 • de exacte locatie waar de ambulante activiteit zal worden uitgevoerd, alsmede een inplantingsplan
 • een foto van het voertuig of de stand van waaruit de activiteiten zullen plaatsvinden, met duidelijke zichtbare nummerplaat
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)
 • indien de ambulante activiteit plaatsvindt op de eigendom van een derde partij: het schriftelijk akkoord van de eigenaar(s), de uitbater(s) of de huurder(s) van de private eigendommen.

Zorg ervoor dat je deze documenten ter beschikking hebt voor dat je het formulier invult.

 

Gegevens aanvrager

Gegevens zaak

Aanvraag

Documenten

Gegevens van de aanvrager

Adresgegevens 1

Gegevens van de zaak

Adresgegevens 2

Aanvraag

Ik ben *
Ik wens de machtiging aan te vragen voor het uitoefenen van: *
Ik wens de hierboven vermelde ambulante activiteiten uit te oefenen in de periode en met als openingsuren: *
Maandag *
Van
Tot
Dinsdag *
Van
Tot
Woensdag *
Van
Tot
Donderdag
Van
Tot
Vrijdag *
Van
Tot
Zaterdag *
Van
Tot
Zondag *
Van
Tot
En dit gedurende de periode: *

Voeg de volgende documenten toe:

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.