Toelating afwijking op de verplichte sluitingsuren

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten (horeca, kappers ...) zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

Handelszaken moeten sluiten:

  • voor 5 uur en na 20 uur
  • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven..

Voor de nachtwinkels liggen de sluitingsuren tussen 7 uur en 18 uur.

Het college van burgemeester en schepenen kan onder volgende voorwaarden een afwijking toestaan op de verplichte sluitingsuren:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden.
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid jaarbeurzen of -markten.
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden toegestaan.
  • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

Je kan de aanvraag indienen per brief, aangetekend schrijven of e-mail, telkens met ontvangstbewijs (gericht aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen)

Bedrag

Gratis.

Contact