Toelage ontmoetingscentra

Een ontmoetingscentrum is een culturele infrastructuur, waarvan het beheer in handen is van vertegenwoordigers van zoveel mogelijk lokale verenigingen (min. 4, waarvan 2 aangesloten bij de cultuurraad), die open staat voor alle ideologische en filosofische strekkingen en waarvan de hoofddoelstelling 'het ter beschikking stellen van lokalen aan verenigingen' is. De stad Tienen wil met deze toelage een aanzet geven tot gemeenschapsvorming en er voor zorgen dat de plaatselijke verenigingen van een ontmoetingsplaats kunnen gebruik maken. 

Voorwaarden

  • De aanvraag indienen voor 1 april.
  • De nodige bewijsstukken samen met de aanvraag indienen.
  • Het beheer van het ontmoetingscentrum dient in handen te zijn van een (koepel)vzw.
  • Het ontmoetingscentrum biedt op regelmatige basis onderdak aan min. 4 plaatselijke verenigingen én staat ter beschikking van alle socio-culturele verenigingen van het betrokken deelgebied, onafgezien hun politieke of ideologische strekking.

Procedure

De aanvraag wordt ingediend via het pdf-aanvraagformulier. Na advies van de cultuurraad en goedkeuring door het schepencollege, wordt het subsidiebedrag gestort.

Bedrag

De forfaitaire subsidie voor ontmoetingscentra bedraagt 2.000 euro.

Regelgeving

Reglement buurtinitiatieven en ontmoetingscentra.

Contact