Toelage aan socio-culturele verenigingen

Socio-culturele verenigingen maken aanspraak op een toelage al naargelang het aantal en aard van georganiseerde culturele activiteiten. Voor jubilerende socio-culturele verenigingen is er een extra toelage. 

Voorwaarden

Als vereniging lid zijn van het Netwerk Cultuur.

Procedure

Een subsidiedossier indienen (modaliteiten volgens reglement).

Bedrag

Forfaitaire basissubsidie: 100 euro + variabele subsidie o.b.v. puntensysteem.
Forfaitaire subsdie jubilerende verenigingen: 185 euro.

Regelgeving

Stedelijk reglement voor de toekenning van toelagen aan socio-culturele verenigingen van de stad Tienen.

Contact