Stad Tienen past meerjarenplan aan 

1
december
2023
2308_Werken aan Tienen-vierkant

Op 30 november ’23 keurde de gemeenteraad van stad Tienen aanpassingen aan het meerjarenplan 2020-2027 goed. Die aanpassingen gaan gepaard met een budgetwijziging en dragen bij aan de realisatie van de beleidsprioriteiten van het huidige bestuur.

“De aanpassingen aan het meerjarenplan zijn noodzakelijk”, licht schepen van financiën Bram Delvaux toe. “Vooral de crisis in Oekraïne, de loonindexeringen en de evolutie van de energieprijzen hebben in 2023 een aanzienlijke impact gehad op de financiën van de stad. Om verder te kunnen inzetten op onze beleidsprioriteiten maken we daarnaast extra middelen vrij en gaan we een bijkomende lening aan.”

Concreet gaat het over de volgende aanpassingen:

  • Er worden extra middelen vrijgemaakt om blijvend in te zetten op een proper en groen Tienen. Daarmee zal men onder meer investeren in het onderhoud en neemt men de begraafplaatsen onder handen.
  • Tijdens de periode 2023-2027 maakt de stad extra budget vrij voor grote evenementen zoals Wintermagie, Zomeren in Tienen en Kweikersdag. Zo wil men verder inzetten op een bruisende stad waar inwoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten.
  • Voor de integrale veiligheid wordt extra budget voorzien om het camerabeleid verder uit te bouwen en de politie- en hulpverleningszone te ondersteunen.
  • Men voorziet extra middelen om de handel in Tienen te stimuleren, om nieuwe handel aan te trekken in het centrum en om de nieuwe handelaarsvereniging NEWTON te ondersteunen bij de organisatie van evenementen.
  • Door de vergrijzing nemen de pensioenuitgaven van de stad toe. Ook daarvoor voorziet het bestuur extra middelen in 2027.

De stad plant ook heel wat investeringen tijdens de periode 2023-2027. Zo zullen er onder andere nieuwe fiets- en voetpaden komen, werkt men aan kwaliteitsvol ontspannen in het Vianderdomein en de Tiense Watervelden, zal men het dak van het zwembad vernieuwen, worden de sporthallen gerenoveerd en van zonnepanelen voorzien…

Om alle projecten en investeringen te kunnen bekostigen, gaat de stad een bijkomende lening van 11 miljoen euro aan. Het plan voldoet aan de financiële evenwichtsvoorwaarden die de Vlaamse overheid oplegt aan alle lokale besturen.

Contact