Socioculturele participatie

Een concert of theatervoorstelling bijwonen, een meerdaagse schooluitstap, aansluiten bij een sport- of ontspanningsclub, enz. kan soms te duur uitvallen voor het gezinsbudget. Bij het OCMW kan hiervoor een tussenkomst aangevraagd worden. Deze (individuele) tussenkomst wordt in elk OCMW anders benaderd.

De federale overheid kent jaarlijks een subsidie toe aan de OCMW’s om de sociale en culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen. Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal WIGW’s (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) en het aantal leeflooncliënten.

Voorwaarden

Je bent cliënt bij het OCMW of je kan het worden. Je financiële situatie is te beperkt voor deze bijkomende uitgaven.

Procedure

Neem contact op met je maatschappelijke werk(st)er. Na een sociaal en financieel onderzoek zal een beslissing worden genomen door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

In specifieke kosten is er ook mogelijkheid tot voorafgaandelijke tussenkomst van je mutualiteit en van het Vrijetijdsfonds van de stad. Je maatschappelijk werk(st)er kan je helpen bij het invullen van de documenten voor de voorafgaandelijke aanvraag bij de mutualiteit of het Vrijetijdsfonds.

Meebrengen

Je legt bewijzen voor van je huidige financiële situatie en die van samenwonenden (inkomsten, uitgaven, schulden). Je legt facturen voor van de kosten en rekeningen waarin je een tussenkomst wenst aan te vragen.

Bedrag

Cliënten betalen zelf een bijdrage van 20% van de kostprijs, het OCMW neemt 80% voor zijn rekening.

Contact