Netwerk senioren

Het netwerk senioren is een door het stadsbestuur erkend adviesorgaan voor seniorenbeleid en heeft als doelstelling:

  • alle aangelegenheden op plaatselijk vlak, die de senioren rechtsreeks of onrechtstreeks aanbelangen, te behandelen;
  • overleg te organiseren, samenwerking en coördinatie in seniorenwerk en seniorenzorg te bevorderen;
  • voorstellen te  doen en advies te  verstrekken i.v.m. aangelegenheden die de senioren aanbelangen en dit zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen en/of het OCMW;
  • deskundigen te raadplegen voor diverse aspecten van de seniorenproblematiek;
  • participatie van de senioren op alle maatschappelijke terreinen te stimuleren;
  • activiteiten voor senioren van plaatselijke verenigingen te coördineren en te ondersteunen;
  • vorming en informatie ten behoeve van senioren te bevorderen en zo nodig zelf  te organiseren;
  • vertegenwoordigers van het netwerk senioren in de andere adviesraden aan te duiden.

Zowel seniorenverenigingen, geïnteresseerde senioren, als voorzieningen voor ouderen kunnen deel uitmaken van het netwerk senioren.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Wie is wie?

Naam contactpersoon Telefoon
René Jacquemijn (Voorzitter) 016 81 73 73 rene.jacquemijn@telenet.be
Georges Jadoul (Penningmeester) 0477 69 66 91 georges.jadoul@hotmail.com