Toelage seniorenverenigingen

Jaarlijkse toelage voor Tiense seniorenverenigingen die voldoen aan de voorwaarden van het reglement.

Voorwaarden

  • De seniorenvereniging dient minstens één jaar effectief lid te zijn van de Tiense seniorenraad op  het ogenblik van de aanvraag.
  • De seniorenvereniging heeft tijdens het voorbije jaar (1 september van het voorgaande jaar tot 31 augustus van het lopende jaar) minstens tweemaal deelgenomen aan de algemene vergadering van de seniorenraad.

Procedure

Het aanvraagformulier wordt, samen met de uitnodiging van de algemene vergadering van september, bezorgd aan de verenigingen aangesloten bij de seniorenraad. De seniorenvereniging die een toelage wil bekomen, vult het formulier in, ondertekent het en bezorgt het uiterlijk 30 september aan de dienst sociale zaken. 

Meebrengen

Ingevulde aanvraagformulier.

Bedrag

250 euro.