Schoolkosten

SchoolgeriefTussenkomst in schoolrekeningen van cliënten voor het schooljaar 2020-2021.

Deze tussenkomst is specifiek voor OCMW Tienen en kan dus verschillen van andere gemeenten.

Voorwaarden

Je bent inwoner van Tienen en hebt moeilijkheden met het betalen van schoolrekeningen of je hebt vragen rond de schoolbonus, de schooltoeslag of studietoelage voor het hoger onderwijs.

Procedure

Neem telefonisch of via e-mail contact op met Katrien Vandevelde of Elise Volders (zie contactgegevens onderaan).

Meebrengen

Je legt bewijzen voor van je financiële situatie en die van samenwonenden (inkomsten, uitgaven, schulden). Je legt facturen voor van de schoolkosten.

Bedrag

Volgende maximumbedragen worden gehanteerd voor het schooljaar 2020-2021:

 

Bedrag

Kleuteronderwijs (max. factuur € 45 + € 25 zonder voorlegging facturen)

€ 70

Lager onderwijs (max. factuur € 90 + € 25 zonder voorlegging facturen)

€ 115

Schoolkosten in het middelbaar en hoger onderwijs zijn, afhankelijk van de studiekeuze, zeer uiteenlopend. De maatschappelijk werker zal voor deze aanvraag een individueel sociaal verslag voorleggen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Afhankelijk of het gaat om kleuter-, lager of secundair onderwijs kan een bepaald bedrag (resp. 25 euro voor kleuter- en lager onderwijs, en 35 euro voor secundair onderwijs) onmiddellijk aan de ouders worden uitbetaald, zonder dat een rekening of factuur moet worden voorgelegd. Dit bedrag kan gebruikt worden voor de aankoop van een boekentas, schoolgerei of extra kleding.

Het resterende bedrag moet verplicht aangewend worden voor de betaling van schoolfacturen.

 

 

Uitzonderingen

Deze tussenkomst mag niet gebruikt worden voor kosten zoals schoolfoto's, frisdranken en versnaperingen.

Contact

Contactpersoon