Restauratie Heldensquare van start

14
september
2023
Heldensquare 2

Begin volgende week start de restauratie van de Heldensquare op de Grote Markt. Dit monument ter ere van de slachtoffers van de twee wereldoorlogen wordt volledig in ere hersteld. Tijdens de werken wordt het plein afgesloten. De kerktuin zelf blijft toegankelijk.  

De Heldensquare werd aangelegd in 1951 en herinnert ons aan de gebeurtenissen en slachtoffers van de Belgische onafhankelijkheid en de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. In het verdiepte plein zal onder meer de landkaart teruggeplaatst worden. De natuurstenen elementen worden gereinigd en de beplanting wordt vernieuwd. In de koepel wordt verlichting aangebracht.

Tijdens de werken wordt het binnenplein afgesloten. De kerktuin zelf blijft toegankelijk. Bedoeling is de restauratie in het voorjaar van 2024 te voltooien. Nadien worden ook ‘Groene Jef' en de ‘Gouden Dame’ in ere hersteld.                                                                                     

De Gouden Dame werd in 1923 opgericht als herinnering aan de slachtoffers en gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog. De overwinningsgodin Niké staat op een sokkel samengesteld uit de loop van vier kanonnen, die elk de naam van een  belangrijke veldslag dragen. Tijdens de restauratie zal het beeld opnieuw verguld worden. De triomfzuil in blauwe hardsteen wordt gereinigd en hersteld.

Groene Jef herdenkt de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid. Met opgeheven arm de sabel zwaaiend en steunend op een geweer, beeldt hij de strijdvaardigheid van de Tienenaars uit. Het beeld zal gereinigd worden en zijn typerende groene kleur terugkrijgen.

Tot midden jaren ’70 van de vorige eeuw sierde een waterpomp met een beeltenis van Onze Lieve-Vrouw de noordgevel van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk. Na een aanrijding werden het beeld en de pomp uit het straatbeeld verwijderd. Ook dit beeld wordt hersteld en krijgt opnieuw een plaats op de Grote Markt.

Met de restauratie van deze monumenten wordt de laatste fase van de heraanleg van de Grote Markt voltooid.

Contact