Referentieadres

Een referentieadres geldt als officieel adres voor daklozen, woonwagenbewoners en mensen zonder vaste woonplaats. Je post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd. Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, enz.).

Een referentieadres is mogelijk bij een natuurlijk persoon. Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Twee opmerkingen hierbij:

  • ook zonder referentieadres hebt u recht op een leefloon;
  • personen die illegaal in België verblijven, hebben geen recht op een referentieadres.

Voorwaarden

Voor een referentieadres bij het OCMW moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • je bent dakloos;
  • je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister;
  • je doet beroep op de hulp- of dienstverlening van het OCMW (de vraag om een referentieadres stellen is voldoende);
  • je inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen.

Procedure

Je maakt een afspraak voor een persoonlijk onderhoud met een maatschappelijk werker.

Regelgeving

Omzendbrief van 4 oktober 2006 betreffende daklozen, bevoegd OCMW, referentieadres, inschrijving en schrapping van een inschrijving.

Contact