Nazorg bij overlijden

RouwkaartEen dierbare verliezen, zorgt voor moeilijke momenten. Het is een ervaring waarmee iedereen vroeg of laat geconfronteerd wordt. Een overlijden is niet alleen emotioneel erg zwaar. Het brengt ook heel wat administratieve formaliteiten met zich mee, die vaak zo snel mogelijk moeten afgehandeld worden.

Hoe kunnen wij helpen?

  • Informatie verstrekken omtrent het overlevingspensioen.
  • Informatie verstrekken omtrent deblokkering van bankrekeningen en aangifte van nalatenschap.
  • Contact opnemen met nutsvoorzieningen in verband met overname van contracten.
  • Eventuele voorschotten op het overlevingspensioen aanvragen.
  • Controleren op welke sociale voordelen je recht hebt.
  • Inschakelen van OCMW- of andere thuiszorgdiensten indien nodig.
  • Rouwverwerking, een rustig gesprek.

Indien gewenst, brengt een maatschappelijk werker een bezoek bij je thuis.

Procedure

Contacteer de maatschappelijk werker.

Contact