MuVo - Vervolgcursus


Opgelet: er wordt een opsplitsing gemaakt tussen een basiscursus, vervolgcursus en practicum
op voorwaarde dat er voor beide voldoende inschrijvingen zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen zal slechts 1 algemene cursus MuVo georganiseerd worden. De school heeft in dat geval de keuze om haar inschrijving te annuleren. Het inschrijvingsgeld wordt ook terugbetaald bij uitschrijving.

MuVo folder vervolgcursus

Doelstellingen

 • Leerkrachten begeleiden bij het realiseren van de eindtermen muzische vorming.
 • Leerkrachten verdieping bieden binnen de muzische domeinen (muziek, drama, beeld, dans, media), alsook tools voor het procesmatig opbouwen van muzische lessen.
 • De creatieve vaardigheden van leerkrachten verder ontwikkelen.
 • Leerkrachten leren werken vanuit een muzische grondhouding, vanuit eigen mogelijkheden en beperkingen.

Doelgroep

 • Leerkrachten basisonderwijs die de basiscursus gevolgd hebben.
 • Leerkrachten van de derde graad.
 • Leerkrachten die in het schooljaar 2014-2015 de cursus hebben gevolgd.
 • Leerkrachten basisonderwijs die aantoonbare ervaring hebben binnen de muzische domeinen.

Organisatie

 • 15 sessies van september tot april, telkens van 13.00 tot 16.00 uur
 • Tijdens de eerste sessies blijft de leerkracht op school, samen met de muzische vormer.
 • De volgende sessies gaan door in GC De Maere in Tielt-Winge.
 • De navorming wordt afgesloten met een muzisch moment van de leerkracht voor de eigen leerlingen.
 • Tot slot volgt er een reflectiemoment.

Praktisch

 • Tijdens de navorming van de leerkracht vervangt een vaste muzische vormer de leerkracht in de klas.
 • De muzische vormer werkt vanuit de eigen expertise met de leerlingen rond de vijf muzische domeinen.

AandachtspuntenToonmoment Muzische Vorming

 • Deze navorming gaat uit van een concrete leer/hulpvraag van de leerkracht om zich te professionaliseren in muzische vorming en vraagt dan ook een zeker engagement.
 • Van de school wordt een (beperkt) budget gevraagd voor het aankopen van materiaal.
 • Op de dag van het toonmoment (sessie 14) dient de leerkracht de ganse dag beschikbaar te zijn.

Sessies vervolgcursus groep 2 week B

 • Sessie 1: 24 september/ kennismaking in school
 • Sessie 2: 8 oktober/ visie op MUVO activiteiten
 • Sessie 3: 22 oktober
 • Sessie 4: 12 november
 • Sessie 5: 26 november
 • Sessie 6: 10 december
 • Sessie 7: 14 januari
 • Sessie 8: 28 januari
 • Sessie 9: 18 februari
 • Sessie 10: 3 maart / repetitie toonmoment
 • Sessie 11: 17 maart / repetitie toonmoment
 • Sessie 12: 14 april / repetitie toonmoment
 • Sessie 13: 20 april / generale repetitie (*deze repetitie valt uitzonderlijk op woensdagnamiddag)
 • Sessie 14: 21 april / toonmoment
 • Sessie 15: 28 april

Muzische vormer

 • Elona Roovers - Master juweelkunst
 • Evelyne Raes - Master in muziek, klarinet
 • Geert Koeckoex - Master schilderkunst
 • Gerry Hendrickx - Master grafiek
 • Gert Moens - Master in beeldende kunst
 • Inge Sprangers - Master in muziek, klarinet
 • Karin Vanderzande - Hoger kunstonderwijs keramiek
 • Laura De Jongh - Master of Arts, zang
 • Liese Clara - Bachelor of Theatre
 • Lieve Coenen - Gegradueerde dans
 • Lieve Nuyts - Master in beeldende kunst
 • Mariske Broeckmeyer - Bachelor of Arts, jalm
 • Mieke Lamiroy - Master in beeldende kunst
 • Sarah Dewee - Master mode ontwerp
 • Silke Blankers - Master in muziek, jazz zang
 • Stefanie Palumbo - Master in muziek, hobo
 • Vanessa Jespers - Master in beeldende kunst
 • Ward Collin - Master in audiovisuele kunst

Muzische leerkracht

 • Ingrid Vanrutten: woord en drama
 • Nina Van Herwegen: muziek
 • Kaat Coenen: beeldende vorming

Procedure

 • De school schrijft ‘bij voorkeur’ in met een even aantal leerkrachten. Dit kunnen twee leerkrachten zijn die

Toonmoment Muzische Vorming

 • De vervolgcursus volgen, maar de combinatie met de basiscursus kan ook.
 • Inschrijven kan door het elektronisch inschrijvingsformulier in te vullen.
 • Het inschrijvingsgeld wordt overgemaakt aan het stadsbestuur van Tienen, op het rekeningnummer BE47 0961 2603 8080: met vermelding: MuVo 2015 vervolgcursus.
 • Inschrijven kan tot 15 juni 2015.
 • De inschrijving is pas definitief na betaling.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Bedrag

Inschrijvingsgeld van 300 euro per deelnemende leerkracht (onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams parlement).