MuVo - Basiscursus


Opgelet: er wordt een opsplitsing gemaakt tussen een basiscursus, vervolgcursus en practicum
op voorwaarde dat er voor beide voldoende inschrijvingen zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen zal slechts 1 algemene cursus MuVo georganiseerd worden. De school heeft in dat geval de keuze om haar inschrijving te annuleren. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald bij uitschrijving.

http://www.tienen.be/er

Doelstellingen

 • Leerkrachten begeleiden bij het realiseren van de eindtermen muzische vorming.
 • Leerkrachten nieuwe technieken binnen de muzische domeinen (muziek, drama, beeld, dans, media) aanreiken, alsook tools voor het uitwerken van muzische lessen.
 • De creatieve vaardigheden van leerkrachten ontwikkelen en hen inspireren om nieuwe werkvormen te gebruiken.
 • Leerkrachten inzicht geven in creatieve processen en de taal om daarover te communiceren.

Doelgroep

Leerkrachten van de 2de graad van het basisonderwijs.

Organisatie

 • 13 sessies van september tot april, telkens van 13.00 tot 16.00 uur.
 • Tijdens de eerste sessies blijft de leerkracht op school, samen met de muzische vormer.
 • De volgende sessies gaan door in GC De Maere in Tielt-Winge.
 • De navorming wordt afgesloten met een muzisch moment van de leerkracht voor de eigen leerlingen.
 • Tot slot volgt er een reflectiemoment.

AandachtspuntenToonmoment Muzische Vorming

 • Deze navorming gaat uit van een concrete leer-hulpvraag van de leerkracht om zich te professionaliseren in muzische vorming en vraagt dan ook een zeker engagement.
 • Van de school wordt een (beperkt) budget gevraagd voor het aankopen van materiaal.

Praktisch

 • Tijdens de navorming van de leerkracht, vervangt een vaste muzische vormer de leerkracht in de klas.
 • De muzische vormer werkt vanuit de eigen expertise met de leerlingen rond een of meerdere muzische domeinen.

Sessies basisvorming groep 1 week A

 • Sessie 1: 17 september / kennismaking
 • Sessie 2: 1 oktober
 • Sessie 3: 15 oktober
 • Sessie 4: 29 oktober
 • Sessie 5: 19 november
 • Sessie 6: 3 december
 • Sessie 7: 7 januari
 • Sessie 8: 21 januari
 • Sessie 9: 4 februari
 • Sessie 10: 25 februari / toonmoment leerlingen
 • Sessie 11: 10 maart / muzisch moment van de cursist voor eigen leerlingen
 • Sessie 12: 24 maart / voorstelling en reflectie
 • Sessie 13: 21 april / gezamenlijk bijwonen toonmoment gevorderden

Muzische vormer

 • Elona Roovers Master juweelkunst
 • Evelyne Raes Master in muziek, klarinet
 • Geert Koeckoex Master schilderkunst
 • Gerry Hendrickx Master grafiek
 • Gert Moens Master in beeldende kunst
 • Inge Sprangers, Master in muziek, klarinet
 • Karin Vanderzande, Hoger kunstonderwijs keramiek
 • Laura De Jongh, Master of Arts, zang
 • Liese Clara, Bachelor of Theatre
 • Lieve Coenen, Gegradueerde dans
 • Lieve Nuyts, Master in beeldende kunst
 • Mariske Broeckmeyer, Bachelor of Arts, jalm
 • Mieke Lamiroy, Master in beeldende kunst
 • Sarah Dewee, Master mode ontwerp
 • Silke Blankers, Master in muziek, jazz zang
 • Stefanie Palumbo, Master in muziek, hobo
 • Vanessa Jespers, Master in beeldende kunst
 • Ward Collin, Master in audiovisuele kunst

Muzische leerkracht

 • Ingrid Vanrutten: woord en drama
 • Nina Van Herwegen: muziek
 • Kaat Coenen: beeldende vorming

Procedure

 • Toonmoment Muzische VormingDe school schrijft ‘bij voorkeur’ in met een even aantal leerkrachten. Dit kunnen twee leerkrachten zijn die de basiscursus volgen, maar de combinatie met de vervolgcursus kan ook.
 • Voor de basiscursus is het belangrijk dat de leerkracht zich inschrijft in een sessie voor de graad waarin hij/zij lesgeeft.
 • Inschrijven kan door het elektronisch inschrijvingsformulier in te vullen.
 • Het inschrijvingsgeld wordt overgemaakt aan het stadsbestuur van Tienen, op het rekeningnummer BE47 0961 2603 8080 met vermelding 'MuVo 2015 basiscursus'.
 • Inschrijven kan tot 15 juni '15.
 • De inschrijving is pas definitief na betaling.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Bedrag

Inschrijvingsgeld van 300 euro (onder voorbehoud van goedkeuring Vlaams parlement) per deelnemende leerkracht.