Kwaliteitshandboek terrassen

Het ontwerp van de Grote Markt, Kalkmarkt en Schapenmarkt voorziet de realisatie van zomerterrassen die vrij staan en winterterrassen tegen de gevels van bestaande en nieuwe horecazaken. Het is de wens van het stadsbestuur dat er op deze terrassen een uniforme beeldkwaliteit ontstaat. Hierdoor kan de horeca op de Grote Markt een kwalitatieve schaalsprong maken en zal er op het vernieuwde marktplein een nieuwe dynamiek ontstaan.

Voorwaarden

Zie richtlijnennota terrassen Grote Markt

Procedure

 1. De luifels en windschermen voor de winterterrassen werden ontworpen in opdracht van het stadsbestuur. Het stadsbestuur duidt op basis daarvan één leverancier aan voor een periode van 4 jaar.
 2. De eigenaar of uitbater van de horecazaak vraagt een terrasconstructie aan bij de stad.
 3. De stad en de aanvrager sluiten een overeenkomst af. Die bepaalt o.a. dat 25% van de kosten ten laste zijn van de aanvrager en wie instaat voor welk deel van het onderhoud (zie overeenkomst in opmaak door de juridische dienst).
 4. De stad laat de werken uitvoeren door de door haar aangestelde aannemer in één jaarlijkse installatiegolf, voor aanvang van het terrasseizoen. Die jaarlijkse installatiegolf is uiteraard niet van toepassing voor 2021, waarin er gewoon aangesloten wordt op de aanleg van de Grote Markt, Kalkmarkt en Schapenmarkt.
 5. De aanvraag van een terrasvergunning voor de exploitatie van een terras op het openbaar domein, blijft ook van toepassing op de winterterrassen.

Bedrag

De kostprijs voor de verschillende combinaties van luifels en windschermen is opgenomen in het overzicht in bijlage.

 • Dit zijn geraamde tarieven, de effectieve tarieven kunnen pas na aanbesteding worden over gemaakt.
 • Dit zijn gemiddelde tarieven en kunnen per pand licht verschillen door specifieke aanpassingen die noodzakelijk zijn, rekening houdend met de eigenheid van elk pand.
 • De aanvrager betaalt 25 % van de werkelijke kostprijs aan de stad (zie overeenkomst in opmaak door de juridische dienst).
 • Het al dan niet plaatsen van een portiek voor de gevel om de luifel aan te bevestigen, wordt bepaald door een stabiliteitsingenieur, op basis van de toestand van de voorgevel en de stabiliteitsstudie.
 • De prijzen in het overzicht in bijlage zijn excl btw.
 • De prijzen in het overzicht zijn ook exclusief een eventuele investering in geïntegreerde verlichting in de luifel. Die kan op specifiek verzoek geleverd worden, maar is volledig ten laste van de aanvrager.

Regelgeving

 • Richtlijnennota terrassen Grote Markt (26/03/2021)
 • Reglement tijdelijke zomerterrassen (GR 25/02/2021) 
 • Reglement betreffende het gebruik van parasols voor de uitbating van een terras (GR 29/04/2021) 

Contact