Heraanleg Oplinter: Neerlintersesteenweg afgesloten vanaf 08/04

4
april
2024
Kerk oplinter

Maandag 8 april ‘24 beginnen in Oplinter uitgebreide wegen- en rioleringswerken. Met dit project investeert de stad Tienen flink in de verkeersveiligheid en  levenskwaliteit in de deelgemeente. Vanaf die dag is de Neerlintersesteenweg voor lange tijd afgesloten voor doorgaand verkeer tussen Tienen en Neerlinter. Zowel voor lokaal als voor doorgaand verkeer is een omleiding voorzien. De stad Tienen neemt extra maatregelen om de overlast voor de buurtbewoners op de omleidingswegen te beperken.


Waarom worden de werken uitgevoerd?

Het project omvat de heraanleg van de dorpskern van Oplinter. Naast ingrepen voor de verkeersveiligheid, wordt de dorpskern mooier en aangenamer ingericht. De stad Tienen investeert 14,6 miljoen euro in dit grootschalige project dat de levenskwaliteit in de deelgemeente aanzienlijk zal verbeteren.

Tussen de Kleine Baan en de Kloosterstraat komt via het Utsenaakspad een comfortabele voet- en fietsverbinding. De provincie Vlaams-Brabant subsidieert de aanleg van fietspaden langs de Oplintersesteenweg (van Wijngaardenstraat tot Ganzendries) en fietssuggestiestroken op de Neerlintersesteenweg (van Ganzendries tot einde bebouwde kom).

De oversteek voor voetgangers en fietsers ter hoogte van het kruispunt Ganzendries-Kummenbaan-Lindebaan wordt veiliger door de aanleg van een verkeersplateau.

Het Sint-Genovevaplein en de omgeving van de kerk en zaal Sinterviven worden volledig vernieuwd. Verder omvatten de werken de vernieuwing van de volgende straten:

  • Herestraat (tot einde bebouwde kom);
  • Oplintersesteenweg (vanaf het Sint-Genovevaplein tot aan de autogarages en het tankstation);
  • Lindebaan (tussen de woningen met huisnummers 2 en 40);
  • Sint-Hubertusstraat (vanaf het Sint-Genovevaplein tot de Dalweg);
  • Kummenbaan (tussen de woningen met huisnummers 6 en 48);
  • Neerlintersesteenweg (tussen het Sint-Genovevaplein en de Kosbeekweg);
  • Ganzepad;
  • Papenweg (tussen de Neerlintersesteenweg en zaal Sinterviven).

Dankzij de aanleg van een gescheiden riolering zal het afvalwater van het centrum van Oplinter aangesloten worden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Kummenveld. Het regenwater vloeit gescheiden naar de Genovevabeek en de Mattebeek, wat de waterkwaliteit ten goede zal komen.


Eerste fase

Vanaf 8 april ’24 legt de aannemer de riolering tussen de Neerlintersesteenweg en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in het Kummenveld. Tegelijk voeren de nutsbedrijven voorbereidende werken uit op de Neerlintersesteenweg van huisnummer 115 tot zaal Sinterviven.

Begin mei starten in dit deel van de Neerlintersesteenweg de rioleringswerken. Vanaf augustus gaat de Kummenbaan op de schop. Van oktober tot eind december zijn er werken op de Neerlintersesteenweg, vanaf zaal Sinterviven tot en met het kruispunt met de Ganzendries.

Bovendien wordt aan de Sint-Genovevakerk en de pastoriewoning archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ook op het Sint-Genovevaplein zelf zijn archeologische opgravingen voorzien, dit vanaf eind 2024 of begin 2025.

In 2025 en 2026 gaan de werken verder op het Sint-Genovevaplein, in een deel van de Herestraat, Sint-Hubertusstraat en Lindebaan, en op de Oplintersesteenweg.

 

Lokaal en doorgaand verkeer moet omrijden

Vanaf maandag 8 april ’24 geldt er voor doorgaand verkeer over een lange afstand van Tienen naar Neerlinter een omleiding langs de N29, Zuurbemde, Hoeledenstraat, Zuurbemdesteenweg, Hoeledensebaan, Neerlintersesteenweg en de Kasteelstraat (zie kaartje).

Bewoners van Oplinter, klanten van handelaars en leveranciers geraken op hun bestemming langs de Sint-Hubertusstraat, de Stokstraat, de Helstraat, de Neerlintersesteenweg en de Kasteelstraat.

Deze omleidingen gelden alvast tot het einde van de werken op de Neerlintersesteenweg. Daarna worden ze herzien.

Omleidingsplan

Maatregelen op de omleidingswegen

De stad Tienen treft maatregelen om de overlast op de omleidingswegen te beperken. Zo worden er in de Sint-Hubertusstraat en Stokstraat wegversmallingen aangebracht om de snelheid te matigen, op sommige locaties voorzien van een rijbaankussen.

Daarnaast wordt ingezet op handhaving en heeft de stad speciaal voor dit project een extra mobiele snelheidscamera ingehuurd voor gerichte controles.

 

Parkeergelegenheid

Tijdens de werken aan de Neerlintersesteenweg (van huisnummer 115 tot zaal Sinterviven), de Kummenbaan en de Neerlintersesteenweg (van zaal Sinterviven tot en met het kruispunt met de Ganzendries) kunnen de buurtbewoners en de bezoekers van de handelaars hun auto kwijt op de parking van zaal Sinterviven.

De parkeerplaatsen op het Sint-Genovevaplein zijn beschikbaar tot het begin van de archeologische opgravingen die ten vroegste eind 2024 van start gaan.


Meer informatie

Alle informatie over de werken is te vinden op de website van Aquafin.

Wie op de hoogte wil blijven van het verloop van de werken, kan zich via de website inschrijven op een digitale nieuwsbrief en/of op een WhatsApp-verzendlijst.

 

Contact