Griepvaccinatie

GriepvaccinatieAangezien het griepvirus elk jaar veel mensen ziek maakt, zelfs met overlijden tot gevolg, is het aangewezen dat risicogroepen zich tijdig laten vaccineren. De mutualiteit verleent slechts een gedeeltelijke tussenkomst.

Deze tussenkomst is specifiek voor OCMW Tienen en kan dus verschillen van andere gemeenten.

Voorwaarden

Je behoort tot de risicogroep:

  • 65-plusser met VT-statuut;
  • bewoner van de serviceflats Seniorie Houtemhof of woonzorgcentrum Keienhof;
  • vrijwilligers van het woonzorgcentrum Keienhof.

Procedure

Van zodra je (op doktersvoorschrift) het aankoopbewijs kan voorleggen dat je het griepvaccin bij de apotheek hebt aangekocht en dit voor tussenkomst hebt aangeboden aan je mutualiteit, kan je een aanvraag indienen bij het  OCMW voor een tussenkomst in het remgeld. Een aanvraagformulier kan je bekomen aan het onthaal in Sociaal Huis of hier (zie documenten onderaan) downloaden. Een OCMW-medewerker kan je helpen bij het invullen.

Meebrengen

Aankoopbewijs griepvaccin bij de apotheek en bewijs van de mutualiteitstussenkomst.

Bedrag

Een individuele forfaitaire tussenkomst van 8 euro.

Contact