Ga langs bij het OCMW

SteunmaatregelenWie in financiële problemen komt door de hoge energiekosten, kan vrijblijvend een afspraak maken bij de dienst algemeen maatschappelij werk van het OCMW.

In eerste instantie wordt bekeken of je in aanmerking komt voor steunverlening. Dit betekent dat het OCMW de rekening ten laste neemt. Dit gebeurt aan de hand van een sociaal onderzoek. Een maatschappelijk werker vraagt je rekeninguittreksels van de afgelopen 3 maanden op, gaat na of er nog andere lopende schuldeisers zijn en of je in aanmerking komen voor steunverlening. Vervolgens wordt de aanvraag voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. 

Daarnaast krijg je ook hulp bij je administratie. Zo kan er eventueel een afbetalingsplan opgemaakt worden, rekening houdend met je financiële situatie. De dienst kan je ook doorverwijzen naar bv. de Energiesnoeiers, die jou met praktische tips helpen om je energiefactuur te verlagen. 

Sommige mensen hebben recht op het sociaal tarief voor energie, maar ontvangen dit niet. In dat geval helpt de dienst je met de aanvraag. 

Contact