Energiescan

Via een energiescan kom je te weten hoe je thuis energie kunt besparen. Een energie-expert komt bij je thuis en geeft tips over uw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. Je kan hulp krijgen met vragen over uw energiefactuur

Voorwaarden

De gratis energiescans zijn voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen:

 • een 'beschermde afnemer' (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
 • een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 • een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
 • een afnemer die voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage
 • een afnemer die huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW
 • een huurder die maximaal 554,01 euro huur per maand betaalt.
 • het gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger is dan 32.980 euro, verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste

Als je niet tot deze categorieën behoort, kunt u een gratis energiescan aanvragen:

 • op basis van een inschatting van het OCMW.
 • vanaf 1 november 2022 tot 31 maart 2023: via het Energiehuis, indien jouw inkomen binnen de grenzen van de laagste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie valt.

Als je niet onder één van deze categorieën valt, kan je bij sommige energiescanbedrijven een energiescan tegen betaling aanvragen. 

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

Procedure

Aanvraag

Voor een gratis energiescan neem je het best contact op met de netbeheerder Fluvius. Je kan bij Fluvius de gratis energiescan online aanvragen (als je tot een van de doelgroepen behoort).

Energiescan van uw woning

De energiescan kan uitgevoerd worden door de netbeheerder of een energiesnoeiersbedrijf (bv. De Kringwinkel).
De energiescanner komt langs en bekijkt samen met jou hoe je zuiniger met energie kan omspringen.

 • Je krijgt kamer per kamer handige tips die je meteen kan toepassen.
 • Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 25 euro.
 • Je krijgt een gepersonaliseerd verslag met daarin:
  • een overzicht van jouw huidige energiesituatie;
  • de bijbehorende energietips;
  • een berekening hoeveel je met die tips zou kunnen besparen.
 • Indien nodig komt de energiescanner opnieuw langs om:
  • kleine energiebesparende werken uit te voeren.
  • uw energiecontract te bekijken en eventueel over te stappen naar een voordeligere leverancier. 
  • de mogelijkheden rond energetische renovatie te bespreken. 

Bedrag

Gratis voor de vermelde doelgroepen. Als je niet tot de doelgroep behoort is de prijs afhankelijk van het energiescanbedrijf.

Contact