Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling (ook wel foutief 'collectieve schuldbemiddeling' genoemd) is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is dat je in de mate van het mogelijke je schulden kan afbetalen en dat je tijdens de afbetaling toch nog menswaardig kan leven. Na een collectieve schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven.

Een collectieve schuldenregeling moet middels een verzoekschrift aangevraagd worden bij de arbeidsrechtbank. Er zijn wel enkele voorwaarden die bepalen of je wel of niet toegelaten kan worden tot een collectieve schuldenregeling.

Zodra de rechter het verzoek toelaatbaar verklaart, zullen interesten en uitvoeringsmaatregelen (zoals beslag en loonoverdracht) opgeschort worden.

De rechter duidt een schuldbemiddelaar aan, die in eerste instantie probeert tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen. Wanneer de schuldbemiddelaar hier niet in slaagt, zal de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen.

Van zodra je toegelaten bent tot een collectieve schuldenregeling, zal je niet meer zelf je inkomen ontvangen. De schuldbemiddelaar zorgt in de mate van het mogelijke voor de afbetaling van de schulden. Hij zal je een deel van je inkomen geven om de dagelijkse behoeften (eten, huur, vaste kosten, enz.) mee te betalen: dit wordt het leefgeld genoemd. Voor grotere uitgaven moet je de toestemming van de schuldbemiddelaar of zelfs van de rechter vragen.

Bij ingrijpende veranderingen (bijvoorbeeld een erfenis, een huwelijk, een vergeten schuld) kan het nodig zijn dat de lopende aanzuiveringsregeling aangepast moet worden. Dit wordt een herziening genoemd.

Wanneer je je niet houdt aan de afspraken die in een collectieve schuldenregeling gemaakt zijn, kan de collectieve schuldenregeling beëindigd worden. Dit is een herroeping van de collectieve schuldenregeling.

Voorwaarden

  • Tijdelijke betalingsproblemen volstaan niet: het moet gaan om hoge en structurele schulden die je onmogelijk zal kunnen terugbetalen binnen een redelijke termijn
  • Als handelaar kom je niet in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling
  • Wanneer je collectieve schuldenregeling herroepen is geweest, kom je vijf jaar niet meer in aanmerking voor een nieuwe collectieve schuldenregeling

Procedure

 Je maakt een afspraak voor een persoonlijk onderhoud met een maatschappelijk werker.

Meebrengen

  • Identiteitsbewijs
  • Rekeningafschriften
  • Bewijs van inkomsten
  • Bewijs van uitgaven
  • Bewijs van schulden

Contact

Contactpersoon