Budgetmeter energieverbruik

Wanneer personen hun rekeningen voor elektriciteit en aardgas niet betalen, worden ze door hun commerciële maatschappij doorverwezen naar Fluvius die een budgetmeter kan plaatsen. De gebruikers moeten vanaf dan hun energie vooraf betalen via een oplaadkaart; pas daarna kunnen ze de betaalde energie verbruiken. Aan het onthaal van de sociale dienst kunnen zij hun kaart opladen, via overschrijving van hun bankrekening.

Voorwaarden

Een budgetmeter wordt op initiatief van Fluvius geplaatst wanneer iemand ernstige betalingsmoeilijkheden heeft.

Procedure

Nadat de commerciële energiemaatschappij de wanbetaling heeft vastgesteld, wordt de cliënt doorverwezen naar de netbeheerder/sociale leverancier Fluvius. Ook door deze leverancier kan nog verder gas en elektriciteit geleverd worden met maandelijkse facturering. Wanneer echter ook Fluvius wanbetaling vaststelt en na onderhandeling op de Lokale Adviescommissie, wordt  de schuld opgenomen in een budgetmeter. Zowel voor de levering van gas als van elektriciteit kan een budgetmeter worden geplaatst. De gas en elektriciteit wordt dan aan de hand van een oplaadkaart betaald. Na plaatsing van de oplaadkaart in de budgetmeter thuis, kan ten belope van de opgeladen waarde, gas en elektriciteit worden verbruikt.

Meebrengen

De oplaadkaart van de budgetmeter voor gas en/of elektriciteit en je bankkaart om rechtstreeks van je financiële rekening te kunnen overschrijven. Het oplaadpunt bevindt zich aan de onthaalbalie in het Sociaal Huis.

Bedrag

Het bedrag van de oplading kan vrij gekozen worden. Een derde van de opgeladen som kan niet onmiddellijk verbruikt worden, maar is bestemd voor afbetaling van de energieschuld. Het resterende deel kan via de budgetmeter worden opgebruikt.

Uitzonderingen

Voor bewoners van appartementsblokken is het om organisatorische redenen soms onmogelijk om een privébudgetmeter te plaatsen.

Contact