Bouwblokrenovatie voor energiezuiniger en kwaliteitsvol wonen

11
mei
2017
bouwblok_4.jpg

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen starten een proefproject waarbij ze tegelijk verschillende woningen in de Tiense benedenstad gaan renoveren. Hiermee willen ze ouderen en mensen met een laag inkomen helpen de kwaliteit en het energieverbruik van hun woningen te verbeteren.

‘We streven naar een Vlaams-Brabant waar zoveel mogelijk mensen betaalbaar en duurzaam kunnen wonen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde van wonen. ‘Uit onderzoek blijkt dat ondanks de vele beleidsinspanningen van de laatste 10 jaar de situatie van ouderen, mensen met een laag inkomen en het onderste segment van de private huurmarkt niet verbetert. Nochtans is hier de grootste winst aan energiebesparing te halen willen we de klimaatdoelstellingen bereiken. Het ontbreekt de mensen aan de nodige financiële middelen om de noodzakelijke investeringen te pre-financieren. Hierdoor gaan de vele tegemoetkomingen aan hen voorbij. Veelal zijn ook administratieve kennis en technisch inzicht afwezig. Daarom zetten we in Tienen en in de Zennevallei proefprojecten op voor bouwblokrenovatie voor kansengroepen’.

Tienen is door de provincie gekozen als één van de proefprojecten. 

‘We hebben een inventaris gemaakt op wijkniveau zodat we een duidelijk zicht krijgen van de toestand per woning en een gefaseerde aanpak kunnen uitwerken. Hieruit blijkt dat we prioritair werk moeten maken van de benedenstad. Later kunnen andere wijken, zoals de stationsomgeving of Grimde, aangepakt worden’, zegt Katrien Partyka, burgemeester van Tienen. 

Alle inwoners zullen in het project bouwblokrenovatie ‘benedenstad’ betrokken worden in een globale informatiecampagne. Iedereen kan terecht op het Wooninfopunt en andere stedelijke diensten voor informatie, advies en tegemoetkomingen over renovatie- en financiële ondersteuningsmogelijkheden, zoals premies voor superisolerende beglazing, subsidies voor dak- en zoldervloerisolatie, een renteloze lening voor OCMW-cliënteel, bijkomende renovatieleningen, aanpassingspremies ouderen en personen met een handicap, subsidies voor renovatieploegen van sociale verhuurkantoren of renteloze leningen voor renovatie door sociale verhuurkantoren.

Op 18 mei '17 van 15.00 tot 19.00 uur op het Schipplein en op 19 mei '17 van 15.00 tot 19.00 uur op het Torsinplein kunnen de buurtbewoners kennismaken met het project.

Wie wil renoveren kan rekenen op individueel advies, technische en sociale begeleiding, zowel tijdens de planning, als bij de aanbesteding en de uitvoering van de werken. De financiële ondersteuning zal gebeuren via subsidieretentie: verbouwers krijgen een subsidie die pas moet terugbetaald worden op het ogenblik dat de woning een andere eigenaar krijgt. Er wordt tegen de zomer een stappenplan opgesteld voor de renovatiebegeleiding van de buurt. Tegen het einde van het jaar starten de renovatiewerken. Het bouwblokrenovatieproject, dat loopt tot 2020, wordt uitgevoerd door de provincie Vlaams-Brabant, de stad Tienen, wooninfopunt “Wonen tussen Zoet & Zout”, Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant en de energiesnoeiers van Kringwinkel Hageland.

Contact