Afwijking wekelijkse rustdagen

Het college van burgemeester en schepenen keurde voor de volgende data een afwijking van de wekelijkse rustdagen en de zes volgende dagen van de week goed:

  • zondag 26 mei '19
  • zondag 2 juni '19
  • zondag 25 juni '19
  • zondag 30 juni '19
  • zondag 7 juli '19
  • zondag 6 oktober '19
  • zondag 15 december '19
  • zondag 22 december '19
  • zondag 29 december '19

Een aanvraag voor bijkomende afwijkingen kan gericht worden aan de dienst lokale economie.

Contact