Afwijking wekelijkse rustdagen

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5u of om 13u en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur. 
Een aanvraag voor een afwijking kan gericht worden aan de dienst integrale veiligheid en vergunningen.

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten
 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan 

Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.
Winkels die open zijn op andere dan op bovenstaande lijst met vermelde afwijkingen (met personeel), zijn in overtreding en kunnen mogelijk controle verwachten van de inspectie.

Regelgeving: Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15) 

Er wordt aan de handelaars van de stad Tienen een afwijking toegestaan op de wekelijkse rustdag op volgende zondagen in 2024:

 • 17 maart
 • 14 april
 • 5 mei
 • 2 juni
 • 30 juni
 • 6 oktober
 • 20 oktober
 • 3 november
 • 24 november
 • 1 december
 • 15 december
 • 22 december
 • 29 december

Contact