Wegenis- en rioleringswerken dorpskern Oplinter van start in april

16
november
2023
Kerk oplinter

Op 8 april ‘24 beginnen de wegenis- en rioleringswerken in Oplinter. Bij deze werken wordt er een gescheiden riolering aangelegd en wordt de dorpskern van Oplinter fraaier en verkeersveiliger ingericht. Alle werken samen zullen tot begin 2027 duren. De werken gebeuren in verschillende fasen om de hinder te spreiden.
                                                                                                    

Waarom deze werken?

Aquafin, de stad Tienen en Fluvius werken samen aan dit project waarbij de dorpskern van Oplinter op een veilige en aangename manier heraangelegd zal worden.

Concreet worden het Sint-Genovevaplein, de omgeving van de kerk en de omgeving van zaal Sinterviven heraangelegd. Daarnaast worden ook de volgende straten vernieuwd:

  • Herestraat (tot einde bebouwde kom);
  • Oplintersesteenweg (vanaf het centrum t/m het kruispunt met de Wijngaardenstraat);
  • Lindebaan (tussen de woningen met huisnummers 2 en 40);
  • Sint-Hubertusstraat (vanaf het dorpsplein t/m het kruispunt met de Dalweg);
  • Kummenbaan (tussen de woningen met huisnummers 6 en 48);
  • Neerlintersesteenweg (tussen het dorpsplein en de aansluiting met de betonverharding ter hoogte van huisnr 113-115);
  • Ganzepad;
  • Papenweg (tussen de Neerlintersesteenweg en zaal Sinterviven).

Tussen de Kleine Baan en de Kloosterstraat wordt via het Utsenaakspad een comfortabele voet- en fietsverbinding voorzien. De oversteek voor voetgangers en fietsers ter hoogte van het kruispunt Ganzendries-Kummenbaan-Lindebaan wordt beveiligd door de aanleg van een verkeersplateau.

Het afvalwater van het centrum van Oplinter wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Kummenveld. Het regenwater wordt gescheiden afgevoerd naar de Genovevabeek en de Mattebeek. Hiervoor wordt een nieuwe riolering aangelegd.

Planning voor 2024

Er werd een voorlopige planning opgemaakt voor de fases die in 2024 zijn voorzien. Die planning wordt de komende weken verder verfijnd en aangevuld.

Vanaf 8 april ‘24 (de tweede week van de paasvakantie) starten de rioleringswerken in de velden tussen de Neerlintersesteenweg en de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Kummenveld. Vanaf dat moment zal de Neerlintersesteenweg onderbroken zijn voor doorgaand verkeer en zal er geruime tijd verkeershinder zijn.

Een week later start de aannemer op de Neerlintersesteenweg met de voorbereidingen voor de nutswerken.

De omleidingsplannen worden momenteel opgemaakt. Meer informatie volgt.

 

Infomoment begin maart

Begin maart worden alle inwoners van Oplinter uitgenodigd op een infomoment. Ze krijgen dan meer en concrete informatie over de fasering en de timing van de werken, de omleidingen, de bereikbaarheid, … Verder beantwoorden we alle bijkomende vragen over bv. de afkoppelingswerken op privé-domein.

 

Meer informatie

Op de website van Aquafin vind je een plan met aanduiding van de fases en meer gedetailleerde informatie. Hier kan je je ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief, die tijdens de werken regelmatig verstuurd zal worden.  

Plan werfzone