Waaiberghof

In de 13de eeuw werd reeds melding gemaakt van een 'curtis de Wayenberghe', een hoeve of hof, waarop de abdij van Heylissem cijnsrechten liet gelden. Hoever dit hof zich uitstrekte, blijft voorlopig onzeker. Over de eeuwen heen heeft het 'Huis van Wayenberch' diverse eigenaars gekend. In de 15de eeuw, maar misschien ook vroeger, behoorde het huis reeds toe aan de familie van Houthem. Zij waren één van de voornaamste adellijke geslachten uit de streek, waarvan verschillende leden opklommen tot de belangrijkste bestuurlijke functies in het hertogdom Brabant. Tot in het tweede kwart van de 17de eeuw bewoonden zij het huis. Een andere belangrijke eigenaar was baron Theodoor Willem Maria van Eynatten-Schoonhoven. Deze edelman werd eigenaar in 1759 en was voor het grootste deel verantwoordelijk voor het huidige uitzicht van de woning.

In grote lijnen bestaat het 'kasteel' uit drie onderdelen. Vlak naast de kapel, met de voorgevel uitgevend op het binnenplein, staat een woning uit de 17de of 18de eeuw. Dit is het eerste belangrijke gebouw van het Waaiberghof.

Links van de inrijpoort bevindt zich het tweede belangrijke gebouw, de kapel die toegewijd was aan de H. Maria Magdalena. Er bestaan twijfels over of dit de oude burchtkapel is zoals die vermeld wordt in oude bronnen. De oorsprong van deze kapel gaat terug naar de 13de eeuw. In de kapel staan aan beide zijden spitsboogvensters. Vervolgens is de binnenruimte afgedekt met een bakstenen gewelf op driehoekige zandstenen ribben.  

Aan de buitenkant kan men nog enkele wapenschilden herkennen. Eens per jaar, op de feestdag van M. Magdalena (22 juli) hadden Tienenaars toegang tot de kapel en mochten ze de kasteeltuin bezoeken.

Het laatste gedeelte is het L-vormige woonhuis. Dit twee verdiepingen tellende huis in Lodewijk XIV-stijl heeft een kwartrond paviljoen. Men denkt dat dit huis dateert uit de 16de-17de eeuw. De grote rechthoekige vensters, waarvan er één verbouwd werd tot een deur, hebben een typische randstenen omlijsting met uitstekende sluitsteen. De vernieuwde bakstenen gevel was voorheen gepleisterd. Het toegangspaviljoen is rijkelijk uitgewerkt met een zandstenen gevel waarin pilasters de rechthoekige deur flankeren. Onder het fronton aan de voorgevel kan men het jaartal 1770 opmerken. Momenteel zijn de gebouwen eigendom van het scholencomplex VIA.